PDCL  
Home Praktisch Bereikbaarheid Contact
Individugericht:
- Kleuter/peuter
- Lager
- Secundair
- Directie en administratie
- Postgraduaat
- BanaBa
Teamgericht:
- Basis
- Secundair
- Op aanvraag
Nascholing... onze taak!
Prioritaire Nascholing
Links
Nieuwsbrief

Uitgebreid zoeken...

 
 
 
   

Lichamelijke opvoeding: een vak met inhoud

Vijfde nascholing bewegingsopvoeding voor de basisschool

Maandag 18 en dinsdag 19 juni 2012 – Sporthal KHLeuven (SH KHL)

Inschrijven vóór 31 mei!

Thema
Visie
Zaalplanning
Inschrijven

Maandag
Sessie 1
maandag 9u30 – 11u

Indianendorp
Monique Melotte
LS graad 1
Locatie: SH KHL, danszaal 1

Rots en water
Bart Denaux
voor de leerkracht zelf
Locatie: SH KHL, danszaal 2
Let op: deze sessie duurt een halve dag!

Samenwerking stimuleren door beeldend werken
Jasper Miseur
LS graad 1
Locatie: SH KHL, Unit 1 klimmuur

Leerlijnen doel- en tikspelen
Marco Van Berkel
LS
Locatie: SH KHL, Unit 2 en 3

Groene spelen en coöperatieve spelen
Margreet Christians
KS + LS
Locatie: SH KHL, gymzaal

Al lopend spelen
Brent Gers
LS graad 3
Locatie: Grasveld HHH

Taakkaarten maken
Jimi Gantois
KS + LS
Locatie: KHLeuven, PC lokaal

Leerplan bewegingsopvoeding
Karen Nackom
KS
Locatie: KHLeuven, Theorielokaal E 1.11-1.12
Let op: deze sessie duurt een halve dag!

Sessie 2
maandag - 11u15 – 12u45

Indianendorp
Monique Melotte
LS graad 1
Locatie: SH KHL, danszaal 1

Samenwerking stimuleren door beeldend werken
Jasper Miseur
LS graad 1
Locatie: SH KHL, Unit 1 klimmuur

Leerlijnen doel- en tikspelen
Marco Van Berkel
LS
Locatie: SH KHL, Unit 2 en 3

Sportkriebels
Margreet Christians
KS + LS
Locatie: SH KHL, gymzaal

Al lopend spelen
Brent Gers
LS graad 3
Locatie: Grasveld HHH

Taakkaarten maken
Jimi Gantois
KS + LS
Locatie: KHLeuven, PC lokaal

Sessie 3
maandag - 13u30 – 15u

Ruimteperceptie d.m.v. bouwen met rieten stokken
Monique Melotte
LS graad 2 + 3
Locatie: SH KHL, danszaal 1

Rots en water
Bart Denaux
voor de leerkracht zelf
Locatie: SH KHL, danszaal 2
Let op: deze sessie duurt een halve dag!

Deelnameniveaus bij racketspelen
Marco Van Berkel
KS + LS
Locatie: SH KHL, Unit 2 en 3

Buitenspelen
Margreet Christians
KS + LS
Locatie: SH KHL, gymzaal

Sportspelen en betekenisvol leren
Jeroen Koekoek, Wytse Wallinga en Ivo Dokman
LS graad 3
Locatie: Sporthal HHH

Puntenboek en rapportering
Jimi Gantois
KS + LS
Locatie: KHLeuven PC lokaal

Belang van beweging voor de ontwikkeling van de hersenen
Liesbeth Verhoeven en Ann De wilde
KS + LS
Locatie: KHLeuven, Theorielokaal E 1.11-1.12

Sessie 4
maandag – 15u15 – 16u45

Ruimteperceptie d.m.v. bouwen met rieten stokken
Monique Melotte
LS graad 2 + 3
Locatie: SH KHL, danszaal 1

Deelnameniveaus bij racketspelen
Marco Van Berkel
KS + LS
Locatie: SH KHL, Unit 2 en 3

Buitenspelen
Margreet Christians
KS + LS
Locatie: SH KHL, gymzaal

Sportspelen en betekenisvol leren
Jeroen Koekoek, Wytse Wallinga en Ivo Dokman
LS graad 3
Locatie: Sporthal HHH

Puntenboek en rapportering
Jimi Gantois
KS + LS
Locatie: KHLeuven PC lokaal

Belang van beweging voor de ontwikkeling van de hersenen
Liesbeth Verhoeven en Ann De wilde
KS + LS
Locatie: KHLeuven, Theorielokaal E 1.11-1.12

Dinsdag
Sessie 1
dinsdag - 9u30 – 11u

(21x50)-(248+179) = bewegen=bxh
Greet Lambeir en Pascale Janssens
LS
Locatie: SH KHL, danszaal 1

So you can dance: hip hop & disco
Katleen Pluim
LS graad 3
Locatie: SH KHL, danszaal 2

Ipad in de zaal
Hilde Leysen en Toon Dehandschutter
LS graad 3
Locatie: SH KHL, Unit 1 en 2 (klimmuur)

Volleybal: oefen- en spelvormen in 1 tegen 1
Jos Rutten
LS
Locatie: SH KHL, Unit 3

Free running voor iedereen
Bastiaan Goedhart
LS
Locatie: SH KHL, gymzaal

Acrobaten in het water
Werner Van Assche
LS graad 3
Locatie: HHH, zwembad

Nieuwe theorieën over motorisch leren in de praktijk 1
Wim Van Gelder
auteur van “Basislessen bewegingsonderwijs”
KS + LS
Locatie: KHLeuven, Theorielokaal E 1.11-1.12

Sessie 2
dinsdag - 11u15 – 12u45

(21x50)-(248+179) = bewegen=bxh
Greet Lambeir en Pascale Janssens
LS
Locatie: SH KHL, danszaal 1

So you can dance: Jazz & Latin
Katleen Pluim
LS graad 3
Locatie: SH KHL, danszaal 2

Ipad in de zaal
Hilde Leysen en Toon Dehandschutter
LS graad 3
Locatie: SH KHL, Unit 1 en 2 (klimmuur)

Volleybal: oefen- en spelvormen in 1 tegen 1
Jos Rutten
LS
Locatie: SH KHL, Unit 3

Free running voor iedereen
Bastiaan Goedhart
LS
Locatie: SH KHL, gymzaal

Zelfredzaam zwemvaardig
Werner Van Assche
KS + LS
Locatie: HHH, zwembad

Nieuwe theorieën over motorisch leren in de praktijk 1
Wim Van Gelder
auteur van “Basislessen bewegingsonderwijs”
KS + LS
Locatie: KHLeuven, Theorielokaal E 1.11-1.12

Sessie 3
dinsdag- 13u30 – 15u

Creatief opwarmen
Jasper Miseur
LS
Locatie: SH KHL, danszaal 1

Spelen in dans
Gerd Parquin
KS3 + LS
Locatie: SH KHL, danszaal 2

Handbal op school
Gerrit Vertommen
LS graad 2 + 3
Locatie: SH KHL, Unit 1 en 2 (klimmuur)

Volleybal: netbal-vormen 2 tegen 2
Jos Rutten
LS
Locatie: SH KHL, Unit 3

Free running voor iedereen
Bastiaan Goedhart
LS
Locatie: KHLeuven, gymzaal

Ultimate frisbee
Kevin Agten
LS graad 2 + 3
Locatie: KHLeuven, Sporthal HHH

Nieuwe theorieën over motorisch leren in de praktijk 2
Wim Van Gelder
auteur van “Basislessen bewegingsonderwijs”
KS + LS
Locatie: KHLeuven, Theorielokaal E 1.11-1.12
Deze sessie kan je enkel volgen als je sessie 1 gevolgd hebt.

Sessie 4
dinsdag - 15u15 – 16u45

Creatief opwarmen
Jasper Miseur
LS
Locatie: SH KHL, danszaal 1

Spelen in dans
Gerd Parquin
KS3 + LS
Locatie: SH KHL, danszaal 2

Handbal op school
Gerrit Vertommen
LS graad 2 + 3
Locatie: SH KHL, Unit 1 en 2 (klimmuur)

Volleybal: netbal-vormen 2 tegen 2
Jos Rutten
LS
Locatie: SH KHL, Unit 3

Ultimate frisbee
Kevin Agten
LS graad 2 + 3
Locatie: KHLeuven, Sporthal HHH

Thema

De Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding van KHLeuven organiseert in samenwerking met het PDCL reeds voor de vijfde maal twee nascholingsdagen voor leraren LO uit het basisonderwijs.
Het centrale thema luidt dit jaar: “ Lichamelijke Opvoeding: een vak met inhoud”!

Vanuit het vakconcept lichamelijke opvoeding met de centraal vastgelegde eindtermen wordt de inhoud van het vak geconcretiseerd aan de hand van de bewegings- en persoonsdoelen. De competentiegerichte aanpak met integratie van kennis, kunnen en dynamisch-affectieve factoren maakt dat er in dit vak geleerd wordt. De bewegingsdoelen rond motoriek en fitheid verwijzen niet naar een uurtje ontspanning of sportinitiatie, maar naar competenties gericht op een actieve levensstijl. De persoonsdoelen rond sociale vaardigheden en zelfbeeld illustreren het vakoverschrijdend karakter van LO. Met nadruk op het belang van een degelijke vakkennis wordt dit thema uitgewerkt via een ruim aanbod van leeractiviteiten met o.a. foutendetectie en remediëring, leerlijnen en differentiatiemogelijkheden en dit in verschillende werkvormen.

In deze brochure kan u meer informatie vinden over de inhoudelijke invulling van de verschillende sessies, de kostprijs en de inschrijvingsprocedure.

We nodigen u dan ook graag uit om actief deel te nemen aan deze vijfde nascholing voor het basisonderwijs te Leuven en danken de enthousiaste lesgevers die bereid zijn om hun expertise te delen met ons allen.

naar boven

Visie op nascholing

De visietekst schetst het referentiekader voor de jaarlijkse nascholing LO georganiseerd voor leerkrachten uit de basisschool en de lerarenopleiding van KHLeuven.

Hiermee willen we:

 • leraren informeren over de inhoud en de oriëntering van het nascholingsaanbod;
 • juiste verwachtingen scheppen bij de deelnemende leraren;
 • een standaard bieden om het nascholingsaanbod in het juiste perspectief te evalueren.

We wensen nascholingsinitiatieven aan te bieden die kaderen in een algemene visie:

 1. Het aanbod is gericht op het bewegingsonderwijs.
  Vanuit het vakconcept wordt een ruime waaier voorzien aan sessies rond bewegingsgebieden die passen in het LO-curriculum. Vakgebonden en vakoverschrijdende thema’s worden op maat van het basisonderwijs aangeboden.
 2. Het verwerven en verdiepen van vakdidactische competenties staat centraal.
  Prioriteit wordt gesteld aan het verruimen van vakdidactische bekwaamheden van de leraar LO, met name planning, instructie, management, evaluatie, interpersoonlijke vaardigheden en reflectie. Het aanleren van motorische vaardigheden is gericht op het niveau van de leerling uit het onderwijs en niet zozeer op het niveau van de sportclub met sporttechnische scholing.
 3. De sessies passen in een geïntegreerde visie op het vakconcept.
  Speciale aandacht gaat uit naar geïntegreerde doelenformulering en de concrete planning van periode tot les. Bewegingsdoelen (motorische competenties, een gezonde, veilige en fitte levensstijl) én persoonsdoelen (sociale vaardigheden, positief zelfbeeld) komen gelijktijdig aan bod zowel wat betreft vaardigheden, als cognitieve en dynamisch-affectieve aspecten.
 4. De sessies sluiten aan bij een centraal thema.
  Jaarlijks wordt een centraal thema vastgelegd dat inhoudelijk aansluit bij de vakdidactische noden uit de huidige onderwijsrealiteit.
 5. Actieve, kritisch-reflectieve inbreng van de deelnemers tijdens en na de activiteit.
  Concrete ervaringen en reflecties tijdens de sessies bieden de leraren een vertrekbasis voor hun eigen lesrealiteit. De deelnemers worden aangezet tot het reflectief aftasten van het eigen didactisch handelen. Ze nemen een kritische houding aan tegenover de eigen onderwijstheorieën en staan open voor andere waarden en opvattingen.

naar boven

Acrobaten in het water (herhaling)

Plaats:Zwembad Heilig Hart Instituut
Hertogstraat 176, 3001 Heverlee
Datum:Dinsdag 19 juni 2012, voormiddag: 9u30-11u00
Deze sessie kan gecombineerd worden met een andere sessie tijdens de voormiddag.
Code: Di S1 acro
Lesgever:Werner Van Assche
Lector KHLeuven
Doelgroep:lagere school, 3de graad

Inhoud:

Wil je leerlingen belonen op een andere manier dan vrij zwemmen? Wil je hen iets leuks aanleren en hen zien stralen? Kom dan zeker een kijkje nemen en/of doe mee in deze sessie.

We bieden inhouden aan die wat weg hebben van circusacts. Het gaat om originele en aantrekkelijke vaardigheden met enig showgehalte. Hiervoor gebruiken we vormen van springen en duiken, ‘taxi-zwemmen’. De vaardigheden zijn veilig en eenvoudig aan te leren. Ze stellen weinig organisatorische eisen. De uitvoeringen – vaak met partner en met duidelijk resultaat (lukken/mislukken) – laten toe aan het zelfbeeld en de sociale relaties te werken.

Ideaal als tussendoortje of op het einde van een les. Ook mogelijk om er enkele lessen of lesdelen opbouwend rond te werken.

Belangrijk: badmuts is verplicht, wetsuit is toegelaten.

Aantal deelnemers: 25

naar boven
Inschrijven

Al lopend spelen

Plaats:KHLeuven, grasveld HHH en atletiekpiste
Datum:Maandag 18 juni 2012, voormiddag: 9u30-11u00 en 11u15-12u45
Deze sessie kan gecombineerd worden met een andere sessie tijdens de voormiddag.
Code:Sessie 1: Ma S1 losp Sessie 2: Ma S2 losp
Lesgever:Brent Gers
Lector KHLeuven
Doelgroep:lagere school, 3de graad

Inhoud:

Rondjes lopen spreekt voornamelijk intrinsiek gemotiveerde leerlingen aan.
Extrinsiek gemotiveerde leerlingen, minder sportieve leerlingen of leerlingen die niet graag lopen vinden sneller een uitdaging in spelvormen.
In deze sessie proberen we met weinig materiaal leuke loopspelen te doen, die elke leerling de kans geven op zijn niveau deel te nemen. Verschillende spelen kunnen ook als opwarming of cooling-down gebruikt worden bij andere lessen.

Deelnemers voorzien zelf waterdichte en aangepaste kledij voor buiten.

Aantal deelnemers: 25

naar boven
Inschrijven

Belang van beweging voor de ontwikkeling van de hersenen

Plaats:KHLeuven, nieuwbouw, theorielokaal, E 1.11-1.12
Datum:Maandag 18 juni 2012, namiddag: 13u30-15u00 en 15u15-16u45
Deze sessie kan gecombineerd worden met een andere sessie tijdens de namiddag.
Code:Sessie 3: Ma S3 hers Sessie 4: Ma S4 hers
Lesgever:Liesbeth Verhoeven en Ann De wilde
Lesgevers bodymap, leerkracht LO en MRT
Doelgroep:kleuterschool en lagere school

Inhoud:

Onze maatschappij is de laatste 20 jaar sterk veranderd.
Onze kinderen groeien nu op in een andere speelcultuur waar spelen en bewegen wordt belemmerd door de aanwezigheid van televisie en computer.
Buiten het feit dat spelen en bewegen een basisrecht is van het kind, is het ook een noodzaak om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
Kinderen moeten in de echte wereld heel wat bewegingservaringen opdoen om de interne GPS te kunnen ontwikkelen. En dit gebeurt helaas niet vanzelf.
Het is een noodzaak dat je een zeer stimulerende omgeving creëert waarin kinderen kunnen opgroeien. De kennis om de juiste prikkels op het juiste moment aan te bieden is belangrijk in het groei- en ontwikkelingsproces van een kind.

De navorming “belang van beweging voor de ontwikkeling van de hersenen” helpt je om kennis en inzicht te verwerven in de ontwikkelingssituatie van elk kind en richt zich vooral op de efficiënte ondersteuning van kinderen met specifieke spel- en oefenvormen.

Aantal deelnemers: 25

naar boven
Inschrijven

(21x50)-(284+179)=bewegen=bxh

Plaats:Sporthal KHLeuven, danszaal 1
Datum:Dinsdag 19 juni 2012, voormiddag: 9u30-11u00 en 11u15-12u45
Deze sessie kan gecombineerd worden met een andere sessie tijdens de voormiddag.
Code:Sessie 1: Di S1 bxh Sessie 2: Di S2 bxh
Lesgever:Greet Lambeir en Pascale Janssens
Lectoren KHLeuven
Doelgroep:lagere school, alle graden

Inhoud:

In het leerplan bewegingsopvoeding wordt heel wat aandacht besteed aan geïntegreerde bewegingsopvoeding, dit is immers een taak van elke leerkracht bewegingsopvoeding.
In deze sessie werken we met de combinatie wiskunde - beweging.
Misschien een extra motivatie voor leerlingen die niet graag rekenen of niet graag bewegen?
Misschien een extra duwtje voor de klasleerkracht om nog meer samen te werken met de leerkracht bewegingsopvoeding?

Aantal deelnemers: 30

naar boven
Inschrijven

Buitenspelen

Plaats:Sporthal KHLeuven, gymzaal
Datum: Maandag 18 juni 2012, namiddag: 13u30-15u00 en 15u15-16u45
Deze sessie kan gecombineerd worden met een andere sessie tijdens de namiddag.
Code: Sessie 3: Ma S3 buit Sessie 4: Ma S4 buit
Lesgever:Margreet Christians
Leerkracht LO en Consultant bij “Onderwijs Maak Je Samen”
Doelgroep:kleuterschool en lagere school

Inhoud:

Buitenspelen is leuk! Je mag als kind zelf kiezen wat je wilt doen en met wie. Je kunt eindeloos rennen, je verstoppen, tikkertje spelen of een hut bouwen. Recent onderzoek naar buitenspelen heeft het belang van buitenspelen onderstreept: kinderen leren buiten dingen die ze binnen niet leren.
Tijdens deze introductie wordt er ingegaan op de educatieve waarde van buitenspelen. Er wordt stilgestaan bij voorwaarden van buitenspel, de omgeving en de rol van de leerkracht.
Daarnaast worden de buitenspeel-kaarten gepresenteerd. Een handige set gelamineerde kaarten waarmee de kinderen zelfstandig kunnen spelen. Waarborg het buitenspelen op school en maak er een feest van voor kinderen én voor collega’s!

Aantal deelnemers: 25

naar boven
Inschrijven

Creatief opwarmen (herhaling)

Plaats:Sporthal KHLeuven, danszaal 1
Datum: Dinsdag 19 juni 2012, namiddag: 13u30-15u00 en 15u15-16u45
Deze sessie kan gecombineerd worden met een andere sessie tijdens de namiddag.
Code: Sessie 3: Di S3 crea Sessie 4: Di S4 crea
Lesgever:Guy Peeters
Bachelor LO en sportmanagement
Doelgroep: lagere school, alle graden

Inhoud:

Op welke manier kunnen we ervoor zorgen dat opwarmingen vlot verlopen en voldoende intensief zijn? Hoe kunnen we op een heel eenvoudige manier flexibel inspelen op onvoorziene omstandigheden? Welke inhouden zijn het meest geschikt in het opwarmingsgedeelte en hoe zoeken we het best naar creatieve varianten zodat kinderen met een goed gevoel de les LO starten?
Na een korte verduidelijking van enkele algemene theoretische principes met betrekking tot organisatie en inhouden maken we op een ervaringsgerichte manier kennis met tal van creatieve opwarmingsvormen. We krijgen ‘gesneden brood’ en via specifieke werkvormen halen we de meest originele ideeën uit onszelf naar boven die we delen met anderen.

Aantal deelnemers: 25

naar boven
Inschrijven

Deelnameniveaus bij racketspelen

Plaats:Sporthal KHLeuven, unit 2 en 3
Datum: Maandag 18 juni 2012, namiddag 13u30-15u00 en 15u15-16u45
Deze sessie kan gecombineerd worden met een andere sessie tijdens de namiddag.
Code: Sessie 3: Ma S3 rack Sessie 4: Ma S4 rack
Lesgever:Marco Van Berkel
Leerplanontwikkelaar SLO (NL)
Doelgroep: kleuterschool en lagere school

Inhoud:

Kinderen nemen op hun eigen wijze deel aan de bewegingsactiviteiten en hierin zijn verschillende niveaus te onderscheiden. We willen alle kinderen wat leren in de les bewegingsonderwijs. Daarom is het belangrijk goed zicht te hebben op de verschillende niveaus, zodat passende leerhulp gegeven kan worden.
In deze workshop worden verschillende activiteiten gedaan met de deelnemers uit het gebied jongleren (racketspelen, en enkele activiteiten voor kleuters die daar aan vooraf gaan).
In deze activiteiten worden deelnameniveaus benoemd en wordt gekeken welke consequenties dit heeft voor de leerhulp die wordt gegeven.

Aantal deelnemers: 25

naar boven
Inschrijven

Free running voor iedereen

Plaats:Sporthal KHLeuven, gymzaal
Datum: Dinsdag 19 juni 2012, voormiddag: 9u30-11u00 en 11u15-12u45
Dinsdag 19 juni 2012, namiddag: 13u30-15u00
Deze sessie kan gecombineerd worden met een andere sessie tijdens de voor- of namiddag.
Code: Sessie 1: Di S1 free Sessie 2: Di S2 free
Sessie 3: Di S3 free
Lesgever:Bastiaan Goedhart
Docent Hogeschool INholland, Haarlem
Vakleerkracht Bewegingsonderwijs KBS De Lunetten in Heemskerk
Doelgroep:lagere school, alle graden

Inhoud:

Free running kan een zeer boeiende activiteit zijn voor alle kinderen van de basisschool. Van kleuter tot 3de graad, van onhandige en bange kinderen tot motorisch begaafde kinderen.
Een workshop waarin je actief aan de slag kan en tevens videobeelden kan bekijken van verschillende situaties uit de praktijk.
Verder antwoord op de vragen:

 • Wat is free running?
 • Hoe ziet free running eruit in de gymzaal?
 • Welke maatregelen of randvoorwaarden zijn noodzakelijk om de veiligheid te bewaken?
 • Welke leerlijnen kunnen aan bod komen?
 • Kan free running obesen boeien?
 • e.a.

Aantal deelnemers: 25

naar boven
Inschrijven

Groene en coöperatieve spelen (herhaling)

Plaats:Sporthal KHLeuven, gymzaal
Datum: Maandag 18 juni 2012, voormiddag: 9u30-11u00
Deze sessie kan gecombineerd worden met een andere sessie tijdens de voormiddag.
Code: Sessie 1: Ma S1 groe
Lesgever: Margreet Christians
Leerkracht LO en Consultant bij “Onderwijs Maak Je Samen”
Doelgroep:kleuterschool en lagere school

Inhoud:

Groene spelen zijn spelen zonder competitie-element waarbij de inzet van elke persoon van belang is voor het welslagen van de activiteit. Juist deze activiteiten zijn zeer geschikt om te werken aan een positief pedagogisch klimaat.

De activiteiten zijn zowel op kleuters als op oudere kinderen van het lager onderwijs gericht.
Tijdens deze workshop komen tal van samenwerkingsvormen aan bod die meteen kunnen worden toegepast in de eigen lespraktijk.

Aantal deelnemers: 25

naar boven
Inschrijven

Handbal op school

Plaats:Sporthal KHLeuven, unit 1 en 2 (klimmuur)
Datum: Dinsdag 19 juni 2012, namiddag: 13u30-15u00 en 15u15-16u45
Deze sessie kan gecombineerd worden met een andere sessie tijdens de namiddag.
Code: Sessie 3: Di S3 hand Sessie 4: Di S4 hand
Lesgever:Gerrit Vertommen
Directeur sportkaderopleiding handbal, Recreatiesportcoördinator
Doelgroep:lagere school, 2de en 3de graad

Inhoud:

Omdat handbal weinig aan bod komt in de media en op school is deze sport voor velen een onbekende sport geworden. Mede hierdoor hebben veel mensen in de loop der jaren een verkeerd beeld van deze sport gekregen. De doelstelling van deze sessie is dan ook om aan te tonen dat handbal een coole en een ideale schoolsport is waarvoor men absoluut geen groot terrein nodig heeft.
De Vlaamse Handbalvereniging heeft voor de jeugd een aangepaste en vereenvoudigde vorm van schoolhandbal ontwikkeld. De grootte van het terrein is variabel en het spelplezier en de activiteitsgraad zijn gegarandeerd.
Via gebruik van leskaarten wordt gedemonstreerd hoe handbal in een school-accommodatie op een leerrijke en spelgerichte wijze bij de kinderen wordt geïntroduceerd.

Aantal deelnemers: 25

naar boven
Inschrijven

Indianendorp

Plaats:Sporthal KHLeuven, danszaal 1
Datum: Maandag 18 juni 2012, voormiddag: 9u30-11u00 en 11u15-12u45
Deze sessie kan gecombineerd worden met een andere sessie tijdens de voormiddag.
Code: Sessie 1: Ma S1 ind Sessie 2: Ma S2 ind
Lesgever: Monique Melotte
Freelance, master LO
Doelgroep: lagere school, 1ste graad

Inhoud:

We bouwen met eenvoudige technieken tipi’s en vormen een indianendorp.
Spelen het bizonloopspel op de prairie. Varen in kano’s over de rivier. Rijden paard over de vlakte.
Deze workshop is de vereenvoudigde versie in een thema gegoten van de workshop rond bouwen met rieten stokken.
Boeiend om te ervaren hoe je met eenzelfde techniek en gelijkaardige materialen kan werken rond het thema ruimte en verbondenheid.

Aantal deelnemers: 20

naar boven
Inschrijven

Ipad in de zaal?

Plaats:Sporthal KHLeuven, unit 1 en 2 (Klimmuur)
Datum: Dinsdag 19 juni 2012, voormiddag: 9u30-11u00 en 11u15-12u45
Deze sessie kan gecombineerd worden met een andere sessie tijdens de voormiddag.
Code: Sessie 1: Ma S1 ipad Sessie 2: Ma S2 ipad
Lesgever: Hilde Leysen en Toon Dehandschutter
Lectoren KHLeuven
Doelgroep:lagere school, 3de graad

Inhoud:

Binnen lichamelijke opvoeding wordt de laatste jaren gezocht naar meer leerlinggerichte werkvormen. De taakkaart is in dit opzicht een veel gebruikt leermiddel. Dit leermiddel geeft de leerkracht de ruimte om de leerlingen zelfstandig aan het werk te zetten.

Taakkaarten zijn vaak statisch en worden binnen het domein van de sportspelen eerder techniekgericht gebruikt. Tijdens deze sessie willen we een aantal mogelijkheden verkennen van het werken met IPAD binnen de balsporten. We experimenteren met foutenanalyse, video-opname + observatie, tagging functie, oefenstof gedifferentieerd aanbieden …

Aantal deelnemers: 30

naar boven
Inschrijven

Leerlijnen doelspelen en tikspelen (herhaling)

Plaats:Sporthal KHLeuven, Unit 2 en 3
Datum: Maandag 18 juni 2012, voormiddag: 9u30-11u00 en 11u15-12u45
Deze sessie kan gecombineerd worden met een andere sessie tijdens de voormiddag.
Code: Sessie 1: Ma S1 tik Sessie 2: Ma S2 tik
Lesgever: Marco Van Berkel
Leerplanontwikkelaar SLO (NL)
Doelgroep: lagere school, alle graden

Inhoud:

In het Basisdocument Bewegingsonderwijs voor de Basisschool zijn 12 leerlijnen uitgewerkt.
De leerlijnen bestaan uit activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen en in deze activiteiten wordt aangegeven wat kinderen van verschillende niveaus kunnen leren.

In deze sessie staan doelspelen en tikspelen centraal en hierin wordt gekeken hoe alle kinderen voldoende kunnen leren.
Dit gebeurt door zelf activiteiten te doen, nieuwe activiteiten te ontwerpen en naar beelden van kinderen te kijken.

Aantal deelnemers: 25

naar boven
Inschrijven

Leerplan bewegingsopvoeding
Theoriesessie

Plaats:KHLeuven, nieuwbouw, theorielokaal E 1.11-1.12
Datum:Maandag 18 juni 2012, voormiddag: 9u30-12u45
Deze sessie kan niet gecombineerd worden met een andere sessie tijdens de voormiddag.
Code: Ma Vm plan
Lesgever:Karen Nackom
Lector KHLeuven en pedagogisch begeleider bewegingsopvoeding
Doelgroep:lagere school

Inhoud:

Vanaf de start van dit schooljaar trad voor de Katholieke basisscholen een nieuw leerplan in voege. Tijdens deze vorming maak je kennis met dit nieuwe leerplan. In een eerste deel ligt de focus op het document: hoe is het leerplan opgebouwd? Welke verschillen en gelijkenissen zijn er met het voorgaande leerplan? Over welke doelen hebben we het in het nieuwe leerplan?
In een tweede deel koppelen we de inhoud van het nieuwe leerplan aan onze dagdagelijkse praktijk. We zoeken doelen bij een lesdeel en staan stil bij de vraag welke implicaties dit nieuwe leerplan heeft. Nadien ga je zelf aan de slag. In kleine groepen kom je tot de eerste aanpassingen van documenten waarmee je werkt. Verwacht geen kantklare methode maar eerder richtingwijzers die je op weg kunnen helpen om documenten aan te passen.
Deelnemers brengen het nieuwe leerplan mee alsook de documenten waarmee ze aan de slag willen gaan (planningsdocumenten, rapporten, kindvolgsysteem) Het leerplan kan je via je directie bestellen ( www.vvkbao.be>bestellingen)

Aantal deelnemers: 30

naar boven
Inschrijven

Nieuwe theorieën over motorisch leren in de praktijk
Theoriesessie

Plaats:KHLeuven, nieuwbouw, theorielokaal E 1.11-1.12
Datum:Dinsdag 19 juni 2012, voormiddag: 9u30-11u00 en 11u15-12u45
Deze sessie kan gecombineerd worden met een andere sessie tijdens de voormiddag.
Code: Di S1 mot1 en Di S2 mot1
Lesgever:Wim Van Gelder
Docent Hogeschool INHolland
Doelgroep:kleuters en lagere school

Inhoud:

Over probleemloos leren en differentieel leren en hoe ‘de norm’ de autonomie en het leerproces van kinderen bedreigt.

Op welke wijze verandert de rol van de leerkracht op basis van deze nieuwe principes?

Betekenen deze inzichten het einde van het voorschrijven van ideaaltypische bewegingen als: een ‘spreidsprong’ of een ‘borstwaartsom’?

Aantal deelnemers: 30 (of meer)

naar boven
Inschrijven

Nieuwe theorieën over motorisch leren in de praktijk 2
Theoriesessie

Plaats:KHLeuven, nieuwbouw, theorielokaal E 1.11-1.12
Datum:Dinsdag 19 juni 2012, namiddag: 13u30-15u00
Deze sessie kan gecombineerd worden met een andere sessie tijdens de namiddag.
Code: Di S3 mot2
Lesgever:Wim Van Gelder
Docent Hogeschool INHolland
Doelgroep:kleuters en lagere school

Inhoud:

Deze workshop gaat voort op de eerste workshop. In deze workshop illustreren we de theorieën m.b.t. impliciet leren, externe focus, analogieën en dwangstellingen.

Belangrijk: je kan deze sessie enkel volgen als je deelneemt aan de eerste sessie.

Aantal deelnemers: 30 (of meer)

naar boven
Inschrijven

Puntenboek en rapportering (herhaling)
Theoriesessie

Plaats: KHLeuven, nieuwbouw, PC lokaal
Datum: maandag 18 juni 2012, namiddag: 13u30-15u00 en 15u15-16u45
Deze sessie kan gecombineerd worden met een andere sessie tijdens de namiddag.
Code: Sessie 3: Ma S3 punt Sessie 4: Ma S4 punt
Lesgever:Jimi Gantois
Leerkracht LO
Doelgroep:kleuterschool en lagere school

Inhoud:

Hoe kan je op een elektronische en overzichtelijke manier de scores en opmerkingen over prestaties en gedrag van leerlingen bijhouden en verwerken?
Ook het rapporteren (LO-rapport) komt aan bod.
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze ervaring hebben met Word (versie 7).
Tijdens deze nascholing wordt gewerkt met Excel en Access. Hiervan is geen voorkennis vereist.

Aantal deelnemers: 30 of meer

naar boven
Inschrijven

Rots en water

Plaats:Sporthal KHLeuven, danszaal
Datum: Maandag 18 juni 2012, voormiddag: 9u30-12u45
Maandag 18 juni 2012, namiddag: 13u30-16u45
Deze sessie kan niet gecombineerd worden met een andere sessie tijdens de voor- of namiddag.
Code: Sessie voormiddag: Ma Vm rots
Sessie namiddag: Ma Nm rots
Lesgever: Bart Denaux
Leraar LO
Doelgroep:Basisschool: voor de leerkracht zelf

Inhoud:

Hoe blijf je rustig in een stresserende of bedreigende situatie? Hoe voorkom je de situatie die leidt tot een conflict? Hoe kom je op voor jezelf zonder de anderen te kwetsen? Hoe ga je om met verbaal geweld?...Rots en water probeert op die vragen een antwoord te geven. Het is oorspronkelijk een ‘weerbaarheidstraining’. In de lessen zitten een aantal verdedigingstechnieken, maar rots en water gaat verder dan dat.

Rots en water werd gemaakt door een leraar lichamelijke opvoeding, die de energie en daadkracht van jongens op een positieve manier wilde gebruiken in een weerbaarheidsprogramma. Het werd in eerste instantie ontwikkeld voor jongens, maar na verloop van tijd werd duidelijk dat meisjes er ook iets, of soms zelf méér aan hebben! Meisjes kunnen immers zeer goed over problemen praten en alle reacties kénnen, maar ze hebben het vaak moeilijker om in actie te komen. Door de fysieke aanpak van rots en water wordt het voor de meisjes ook gemakkelijker om het geleerde in praktijk te brengen.

Rots en water is een lesprogramma dat volledig gebaseerd is op fysieke oefeningen en leuke spelvormen. Na een oefening kan een terugkoppeling gemaakt worden naar het dagelijkse leven. Deze unieke manier van werken zorgt voor een verhoogd leereffect en een bijzondere dynamiek tijdens de lessen. Door de oefeningen als leerkracht te doen, leer je ook iets over jezelf en je functioneren in de klas. Rots en water wordt daarom ook wel een communicatie- en confrontatietraining genoemd.

Aantal deelnemers: 25

naar boven
Inschrijven

Ruimteperceptie d.m.v. bouwen met rieten stokken

Plaats:Sporthal KHLeuven, Danszaal 1
Datum:Maandag 18 juni 2012, namiddag: 13u30-15u00 en 15u15-16.45
Deze sessie kan gecombineerd worden met een andere sessie tijdens de namiddag.
Code: Sessie 3: Ma S3 riet Sessie 4: Ma S4 riet
Lesgever: Monique Melotte
Freelance, master LO
Doelgroep:lagere school, 2de en 3de graad

Inhoud:

Via een eenvoudige techniek verbinden we rieten stokken tot constructies waar kinderen doorheen bewegen en de verschillende ruimtes exploreren. Kruipen, glijden, klimmen in alle richtingen doorheen grote en kleine ruimtes.
Met deze materialen kunnen we verrassende resultaten bekomen die de fantasie en de vindingrijkheid van kinderen stimuleren. Daarna bekleden we de wanden met doorschijnende doeken. De ruimtes geven aan groepjes geborgenheid en sfeer.
Het zet hen aan tot samenwerking en creativiteit. Op het einde van de workshop communicatieve ontspanningsoefeningen met partner.
Kernwoorden: Samenwerken, verbinden, creëren, exploreren, sfeer scheppen, begeleide lichaamsoefeningen binnen deze ruimtes.

Aantal deelnemers: 20

naar boven
Inschrijven

Samenwerking stimuleren door beeldend werken

Plaats:Sporthal KHLeuven, unit 1 (klimmuur)
Datum: Maandag 18 juni 2012, voormiddag: 9u30-11u00 en 11u15-12u45
Deze sessie kan gecombineerd worden met een andere sessie tijdens de voormiddag.
Code: Sessie 1: Ma S1 beel Sessie 2: Di S2 beel
Lesgever:Jasper Miseur
Speltrainer
Doelgroep: lagere school, 1ste graad

Inhoud:

Samenwerking bij jonge kinderen stimuleren is niet evident.
De workshop vertrekt vanuit een gemeenschappelijk doel, opgebouwd via gefaseerde opdrachten met beeldende focus, met ruimte voor vrijheid, creativiteit en samenwerking.
Kinderen van deze leeftijd doen niet liever dan bouwen en constructies maken. Het is een ideale activiteit om samenwerking en sociale vaardigheden te stimuleren.
Via tussenbespreking komen we terug op een speelse manier op het groepsproces en het beeldend product.
De workshop is meteen te gebruiken in de praktijk. De docent geeft een kader mee rond opbouw van een muzische activiteit en nabespreking met kinderen.

Aantal deelnemers: 25

naar boven
Inschrijven

So you can dance:
hip hop & disco (1)
latin & jazz (2)

Plaats:Sporthal KHLeuven, danszaal 2
Datum: Dinsdag 19 juni 2012, voormiddag: 9u30-11u00 en 11u15-12u45
Deze sessie kan gecombineerd worden met een andere sessie tijdens de voormiddag.
Code: Sessie 1: Di S1 hip Sessie 2: Di S2 jaz
Lesgever: Katleen Pluym
Leerkracht LO
Doelgroep: lagere school, 3de graad

Inhoud:

Het programma ‘So You Think You Can Dance’ maakte verschillende dansstijlen bekender en populairder (ook bij jongens).
Maak indruk op je leerlingen want deze workshop bevat zeker hun favoriete dansstijl: hip hop en disco (workshop 1), latin en jazz (workshop 2).

Je kan zelf kiezen of je één of beide workshops volgt. Het voordeel van deze ‘SYCD’ workshop is dat verschillende korte en makkelijke dansen worden aangeleerd. Verschillende stijlen zorgen voor veel variatie. Dit motiveert!

 • Hip hop & Disco: Coole and hippe grooves worden afgewisseld met funky bruisende disco moves, gedanst op bekende en knallende muziek.
 • Jazz & Latin (solo): makkelijke maar uitgepuurde en verfijnde choreo en zwiepende heupen op opzwepende muziek.

Aantal deelnemers: 25

naar boven
Inschrijven

Spelen in dans (herhaling)

Plaats:Sporthal KHLeuven, Danszaal 2
Datum:Dinsdag 19 juni 2012, namiddag: 13u30-15u00 en 15u15-16u45
Deze sessie kan gecombineerd worden met een andere sessie tijdens de namiddag.
Code:Sessie 3: Di S3 dans Sessie 4: Di S4 dans
Lesgever: Gerd Parquin
Lesgever CambiArte en coach
Doelgroep:3de kleuterklas en lagere school

Inhoud:

Deze workshop wil ideeën aanreiken om op een speelse manier in contact te komen met de basiselementen van dans: ruimte, tijd en kracht.
Je wordt uitgenodigd om speels, dansant te bewegen maar ook om stil te staan, met aandacht naar je eigen beweging te kijken: hoe doe ik dat ? Hoeveel ruimte neem ik in, op welke manier gebruik ik de ruimte, hoe ga ik om met het aspect tijd, hoe ervaar ik zwaar en licht ?
Het doel van deze werktijd is om je beweging en je lichamelijkheid positief te ervaren, om je beter zintuiglijk te organiseren en te genieten van sociaal contact.

Aantal deelnemers: 25

naar boven
Inschrijven

Sportkriebels (herhaling)

Plaats:Sporthal KHLeuven, gymzaal
Datum: Maandag 18 juni 2012, voormiddag: 11u15-12u45
Deze sessie kan gecombineerd worden met een andere sessie tijdens de voormiddag.
Code: Sessie 2: Ma S2 krie
Lesgever:Margreet Christians
Consultant bij “Onderwijs Maak Je Samen”
Doelgroep:kleuters & lagere school

Inhoud:

Uit onderzoek blijkt dat aanraking een groot positief effect kan hebben op de ontwikkeling van kinderen. Aanraking maakt ook deel uit van bewegingsonderwijs. Aanrakingen en ervaringen van samen spelen dragen effectief bij tot de ontwikkeling van een positief zelfbeeld bij kinderen.
Onderlinge kindermassage is een vorm van onderling contact dat al jaren succesvol wordt toegepast in het (bewegings)onderwijs in Scandinavië. Doel van de methode is om meer verbondenheid te creëren tussen kinderen en zo een gezond klassenklimaat te realiseren zonder pestgedrag.

Deze workshop gaat in op uiteenlopende vormen om onderling contact tussen kinderen te optimaliseren. De kriebelkist is een kist vol met materialen om aanraking laagdrempelig te maken en het eigen lichaamsbesef te versterken. Het stimuleren van de sociaal emotionele ontwikkeling en het kennismaken met prettige vormen van aanraken kan een positief effect hebben op de beleving van de gymles.

De workshop is zeer praktisch van aard. (www.touchingchildcare.nl)

Aantal deelnemers: 25

naar boven
Inschrijven

Sportspelen en betekenisvol leren

Plaats:Sporthal HHH
Datum: Maandag 18 juni 2012, namiddag: 13u30-15u00 en 15u15-16u45
Deze sessie kan gecombineerd worden met een andere sessie tijdens de namiddag.
Code: Sessie 3: Ma S3 spor Sessie 4: Ma S4 spor
Lesgever: Jeroen Koekoek, Wytse Walinga & Ivo Dokman
Lectoren Windesheim, Zwolle, NL
Doelgroep:lagere school, 3de graad

Inhoud:

In deze workshop bieden we praktische handelingskaders en inzicht in hoe je in het onderwijs aan de verbinding met sport en sportclubs vorm kan geven. Aan de hand van de sportspelen voetbal en softbal/slagbal geven we een aantal praktijksituaties die een nieuwe verschuiving laten zien. Enerzijds nemen we de sportspecifieke (aantrekkelijke) elementen van de sportvereniging als perspectief en anderzijds houden we rekening met de heterogene bewegingsniveaus die zowel in de sport als in het onderwijs voorkomen.
De praktijk zal bestaan uit een presentatie en het zelf spelen van een aantal kernactiviteiten uit voetbal en softbal, waarbij inzicht wordt gegeven in de kracht van ondersteuningsactiviteiten op het gebied van mikken en jongleren. Verder zullen we met de deelnemers een observatiekader bespreken dat houvast biedt voor het geven van de gerichte leerhulp en tips tijdens een specifieke fase in het spel.
De workshop is bedoeld voor leerkrachten uit de bovenbouw van het lager onderwijs. De voorbeelden uit de workshop zijn gebaseerd op beschrijvingen uit het boek Sportspelen (Koekoek, Dokman & Walinga, 2011). Het is mogelijk om het boek op de dag van de nascholing aan te schaffen.

Aantal deelnemers: 40

naar boven
Inschrijven

Taakkaarten maken (herhaling)
Theoriesessie

Plaats:KHLeuven, nieuwbouw, PC lokaal
Datum: Maandag 18 juni 2012, voormiddag: 9u30-11u00 en 11u15-12u45
Deze sessie kan gecombineerd worden met een andere sessie tijdens de voormiddag.
Code: Sessie 1: Ma S1 taak Sessie 4: Ma S2 taak
Lesgever:Jimi Gantois
Leerkracht LO
Doelgroep: kleuterschool en lagere school

Inhoud:

De cursisten leren met bestaand beeldmateriaal (web, foto’s, figuren) taakkaarten en kijkwijzers maken.
Met de meest gangbare software (Word, Excel of Powerpoint) worden op bestaande figuren toelichtingen in tekstballonnen en kleuraccenten gelegd.
Het tekenen van eenvoudige figuurtjes (Bumba, Mega Mindy…) op PC wordt aangeleerd. Enkele vuistregels voor een goede taakkaart worden meegegeven.

Aantal deelnemers: 20

naar boven
Inschrijven

Ultimate frisbee

Plaats:Sporthal HHH
Datum: dinsdag 19 juni 2011, namiddag: 13u30-15u00 en 15u15-16u45
Deze sessie kan gecombineerd worden met een andere sessie tijdens de namiddag.
Code: Sessie 3: Di S3 fris Sessie 4: Di S4 fris
Lesgever:Kevin Agten
Integratieambtenaar, bachelor LO
Doelgroep: lagere school, 2de en 3de graad

Inhoud:

We vertrekken van de basis (de verschillende worpen, pivoteren, veilig vangen), maar al snel wordt overgeschakeld naar spelvormen.
Van 1 met 1 naar 2 tegen 2 en meer. Van statisch naar dynamisch. Van spel- naar wedstrijdvormen. Via die verschillende spelvormen proberen we te komen tot de essentie van het ‘Ultimate Frisbee’-spel.
Ten slotte staan we ook even stil bij het unieke karakter van Ultimate Frisbee: een zeer fysieke sport zonder (moedwillig) contact, zonder scheidsrechter en (jammer genoeg) zonder media-aandacht.
Een sport waar alles draait rond sportiviteit, het team, passie en ‘The spirit of the game’.

Aantal deelnemers: 25

naar boven
Inschrijven

Volleybal: oefen- en spelvormen in 1 tegen 1 (herhaling)

Plaats:Sporthal KHLeuven, Unit 3
Datum: dinsdag 21 juni 2012, voormiddag: 9u30-11u00 en 11u15-12u45
Deze sessie kan gecombineerd worden met een andere sessie tijdens de voormiddag.
Code: Sessie 1: Di S1 vol Sessie 2: Di S2 vol
Lesgever: Jos Rutten
Leerkracht LO en A trainer Volleybal
Doelgroep: lagere school

Inhoud:

De bijscholing reikt veel praktische oefenstof en veel ideeën aan om toe te passen in de lessen volleybal. Diverse technieken zoals toets, onderarms en slaan komen aan bod doorheen de verschillende niveaus van ontwikkeling. Het accent ligt op veel balcontact, veel beweging en natuurlijk veel spel- en bewegingsplezier.

Belangrijk: de boeken zijn te koop na de bijscholing, maar men dient contant te betalen. De lesgever zal dan een bewijs van betaling voorzien voor de school.

Aantal deelnemers: 25

naar boven
Inschrijven

Volleybal: netbalvormen 2 tegen 2

Plaats:Sporthal KHLeuven, Unit 3
Datum: dinsdag 21 juni 2012, namiddag: 13u30-15u00 en 15u15-16u45
Deze sessie kan gecombineerd worden met een andere sessie tijdens de namiddag.
Code: Sessie 3: Di S3 net Sessie 4: Di S4 net
Lesgever: Jos Rutten
Leerkracht LO en A trainer Volleybal
Doelgroep: lagere school

Inhoud:

De bijscholing reikt veel praktische oefenstof en veel ideeën aan om toe te passen in de lessen volleybal. Diverse technieken zoals toets, onderarms en slaan komen aan bod doorheen de verschillende niveaus van ontwikkeling. Het accent ligt op veel balcontact, veel beweging en natuurlijk veel spel- en bewegingsplezier.

Belangrijk: de boeken zijn te koop na de bijscholing, maar men dient contant te betalen. De lesgever zal dan een bewijs van betaling voorzien voor de school.

Aantal deelnemers: 25

naar boven
Inschrijven

Zelfredzaamheid zwemvaardig

Plaats:Zwembad Heilig Hart Instituut
Hertogstraat 176, 3001 Heverlee
Datum: dinsdag 19 juni 2012, voormiddag: 11u15-12u45
Deze sessie kan gecombineerd worden met een andere sessie tijdens de voormiddag.
Code: Sessie 2: Di S2 zwem
Lesgever:Werner Van Assche
Lector KHLeuven
Doelgroep:kleuterschool en lagere school

Inhoud:

Kunnen zwemmen verhoogt de overlevingskansen in water. Goed kunnen zwemmen des te meer. Kinderen een zwemslag aanleren die hen een grote bekwaamheid en vertrouwen geeft, is dan ook erg belangrijk. (Het legitimeert zwemlessen op school). Maar er zijn nog andere vaardigheden die ons kunnen wapenen tegen verdrinking en die daarom niet mogen ontbreken in het zwemonderwijs. Drownproofing (een vorm van drijven op de buik), ’stopselen’ (van de bodem afstoten), ‘backfloat’ (een vorm van drijven op de rug) zijn eenvoudige, maar doeltreffende overlevingstechnieken. De vaardigheden vereisen enige watergewenning maar je hoeft er niet voor te kunnen zwemmen. Iedereen, ook zwemmers hebben baat bij het beheersen van deze vaardigheden. We overlopen een logische leerstofopbouw, hebben aandacht voor belangrijke details, geven tips voor snel succes. Vanuit drownproofing stellen we eveneens een logische opbouw voor tot crawl. De opbouw maakt geen gebruik van drijfmiddelen of zwemvliezen.

Belangrijk: badmuts is verplicht, wetsuit is toegelaten.

Aantal deelnemers: 25

naar boven
Inschrijven

Zaalplanning nascholing juni 2012

18
juni

Ses.1
18
juni

Ses.2
18
juni

Ses.3
18
juni

Ses.4
19
juni

Ses.1
19
juni

Ses.2
19
juni

Ses.3
19
juni

Ses.4
SH
KHL
danszaal 1
MaS1
ind
MaS2
ind
MaS3
riet
MaS4
riet
DiS1
bxh
DiS2
bxh
DiS3
crea
DiS4
crea
SH
KHL
danszaal 2
MaVm
rots
MaNm
rots
DiS1
hip
DiS2
jaz
DiS3
dans
DiS4
dans
SH
KHL
Unit 1
klimmuur
MaS1
beel
MaS2
beel
- - DiS1
ipad
DiS2
ipad
DiS3
hand
DiS4
hand
SH
KHL
Unit 2
MaS1
tik
MaS2
tik
MaS3
rack
MaS4
rack
SH
KHL
Unit 3
DiS1
vol
DiS2
vol
DiS3
net
DiS4
net
SH
KHL
gymzaal
MaS1
groe
MaS2
krie
MaS3
buit
MaS4
buit
DiS1
free
DiS2
free
DiS3
free
-
HHH
Sporthal HHH
- - MaS3
spor
MaS4
spor
- - - -
HHH
Grasveld HHH
MaS1
losp
MaS2
losp
- - - - - -
HHH
Voetbalveld
- - - - - - DiS3
fris
DiS4
fris
HHH
zwembad
- - - - DiS1
acro
DiS2
zwem
- -
KHL
Hoofdgebouw
PC lokaal
MaS1
taak
MaS2
taak
MaS3
punt
MaS4
punt
- - - -
KHL
Hoofdgebouw
E 1.11-1.12
MaVm
plan
MaS3
hers
MaS4
hers
DiS1
mot1
DiS2
mot1
DiS3
mot2
-

naar boven

Inschrijven

Gelieve vóór 31 mei in te schrijven.via de site www.pdcl.be

In de omschrijvingen hierboven kan u nakijken wat de inhoud is van elke sessie, hoeveel plaatsen er zijn, wanneer en waar de sessie doorgaat. Elke sessie duurt 1,5 uur en wordt parallel aangeboden tijdens de voor- en/of namiddag. Enkele nascholingen duren 3 uur.

Als er te weinig inschrijvingen zijn voor een sessie (minder dan 12 deelnemers) kan er overwogen worden om de sessie niet in te richten. U wordt dan op de hoogte gebracht en kan dan een andere sessie kiezen.

Vermeld duidelijk welke activiteit u kiest per sessie. Een halve dag bestaat uit 2 sessies. Kies dus voor elke halve dag 2 activiteiten, tenzij u een activiteit kiest die over 2 sessies loopt.
Geef na uw keuze van de sessies ook nog uw maat voor een T-shirt. (incl.). Enkel wie vóór 31 mei inschrijft kan rekenen op een T-shirt.

Maten T-shirts (borstomtrek)

XS S M L XL XXL
Dames 75-80 80-85 85-90 90-95 95-100 100-110
Heren - 95-100 105-110 110-115 115-120 120-125

Praktische Informatie

DataMaandag 18-06-2012, Dinsdag 19-06-2012
TijdVan 9u00 tot 17u00
LocatieSporthal KHLeuven, Hertogstraat 178, 3001 Heverlee
DoelgroepKleuter en Lager
Leerkrachten lichamelijke opvoeding in kleuter- en lager onderwijs
Kostprijs€ 55.00 (per halve dag) (€95 voor een hele dag; €145 voor 2 dagen)
CodeNascholing LO 5

[inschrijven is niet meer mogelijk]
   
     
© 2007 - Website designed by Cedric De Herdt, created by Wouter Vandenbussche