PDCL  
Home Praktisch Bereikbaarheid Contact
Individugericht:
- Kleuter/peuter
- Lager
- Secundair
- Directie en administratie
- Postgraduaat
- BanaBa
Teamgericht:
- Basis
- Secundair
- Op aanvraag
Nascholing... onze taak!
Prioritaire Nascholing
Links
Nieuwsbrief

Uitgebreid zoeken...

 
 
 
   

Nascholing Onze taak!

Het Pedagogisch Didactisch Centrum Leuven is een onafhankelijke vzw die nascholing organiseert in opdracht van de Katholieke Hogeschool Leuven - Departement Lerarenopleiding. Zij heeft als doel actief mee te werken aan de beroepsvervolmaking, de nascholing en de persoonlijke vorming van alle teamleden uit basis- en secundair onderwijs (onderwijzend, opvoedend, administratief en besturend personeel).

Professionalisering en levenslang leren, wordt meer en meer een vanzelfsprekende opdracht voor ieder van ons. PDCL biedt daarvoor een kwalitatief en actueel nascholingsaanbod aan. Steeds praktijkgericht, met een theoretische onderbouw, interactief en rekening houdend met de concrete behoeften en wensen van leerkrachten. Zo kunnen leerkrachten zich bijscholen in de thema's die zij wensen of waaraan zij nood hebben.

Er zijn twee mogelijkheden om nascholing te volgen: individugericht of schoolteamgericht. Elk schooljaar stellen we een kalender samen met een brede waaier aan vormingen waarop je als individuele leerkracht kan intekenen. De thema's zijn zeer divers en uiteenlopend. De doelgroep wordt steeds duidelijk vermeld. Daarnaast kan je als school of scholengemeenschap een vorming aanvragen voor het ganse team (in het kader van de vakgroepwerking, een pedagogische studiedag, ). Deze nascholing heeft plaats in de school zelf en kan worden aangepast aan de specifieke noden en wensen van het team. Je kunt een bestaande nascholing aanvragen, maar je mag ook zelf een thema voorstellen waarvoor wij dan een geschikte nascholer zoeken.

Verder verleent het PDCL logistieke en organisatorische ondersteuning aan initiatieven die door het departement lerarenopleiding (KHLeuven) of door de begeleidingsdiensten in het onderwijs genomen worden.

   
     
© 2007 - Website designed by Cedric De Herdt, created by Wouter Vandenbussche